Kyjevské meditácie

Momentálna situácia nám znemožňuje realizovať naplánovanú skupinovú turistiku, a tak sa s vami chceme podeliť aspoň o naše individuálne zážitky. Tím TK Argonaut sa začiatkom marca vybral navštíviť pre nás magické mesto Kyjev. Iste, tak ako Bratislava nereprezentuje skutočné Slovensko, ani Kyjev vám neukáže úplne typickú Ukrajinu. Hlavné mestá sú však výborným počiatočným bodom pre spoznávanie tej-ktorej krajiny. Po príchode sme sa hneď vybrali do Kyjevsko- pečorskej lavry. Monumentálny kláštorný komplex s vyše dvadsiatimi chrámami ani zďaleka nie je múzeom náboženstva ako to býva na západe kontinentu. Naopak, množstvo veriacich a pútnikov nám ukázalo, že je to stále živé centrum kresťanstva. Naša návšteva navyše prebiehala počas tzv. Svätého týždňa. V tomto čase sa otvárajú posvätné jaskyne pod kláštorom, ktoré ukrývajú ostatky svätých. Nebudem preháňať – boli to miestami mystické okamihy. Sledovať ľudí ponorených do modlitieb a rozjímania pri sviečkach a ikonách. Samotný Monastier bol založený roku 1051 pustovníkmi Teodózom a Antonom (Pečerskými) za vlády Jaroslava Vladimiroviča na južnom okraji stredovekého Kyjeva na brehu rieky Dneper. To bolo centrom kultúry a duchovna mocnej Kyjevskej Rusi. V roku 1240, po dobytí Kyjeva mongolskými vojskami vedených Batuchánom, bol kláštor zničený. Neskôr ho obnovili, no na dlho stratil svoju monumentalitu z čias rozkvetu Kyjevskej Rusi. To bol ostatne aj prípad celého Kyjeva trpiaceho neustálymi vojnami a nájazdmi. Darmo, Ukrajina ako zem na rozhraní Východu a Západu si vždy vytrpela o čosi viac než iné krajiny. Veľká rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1555/6 a prebiehala až do 19. storočia. V komplexe ešte navštevuje múzeum zamerané hlavne na vykopávky zo skýtskych mohýl- Kurganov. Vystavené sú úžasné umelecké predmety zobrazujúce skýtsku aj grécku mytológiu. Do Monastieru sa ešte vrátime, no ďalšie kroky nás viedli k neďalekej monumentálnej soche znázorňujúcej Matku vlasť. Park venovaný pamiatke desivých bojov o mesto v rokoch 2. svetovej vojny je plný bojovej techniky. Nie však iba tej historickej. Vystavená bola aj poškodená technika z aktuálnej vojny na východe Ukrajiny. Bolo dojímavé sledovať chlapov medzi tridsiatkou/štyridsiatkou ako svojim deťom vysvetľujú, čo ktorý kus tanku či transportéru dokáže. Určite to bolo skôr o ľudských príbehoch ako o technických parametroch. Ale naspäť k parku. Ten trochu bokom ukrýva múzeum voskových figurín, ktoré nás doslova uchvátilo. Múzeum so skutočne dokonale stvárnenými figurínami vás prevedie históriou Ukrajiny. Od starobylej kultúry Jamnaja, cez svet bojovných Skýtov, založenie Kyjevskej Rusi Varjagmi, dobou slávneho kozáckeho bratstva Záporožskej Siči, formovania modernej štátnosti po roku 1917, až po nedávnu národnú revolúciu a boje na východe. Bol to zvláštny pocit pozerať sa na figuríny ľudí, ktorých poznáte z videí. Ľudí, ktorí dodnes žijú, no stihli toho pre vyššie ideály veľa obetovať. Ako sme opúšťali tento vojenský park všimli sme si rušnú výstavbu. Neskôr sme sa dozvedeli, že biela výšková budova v tvare sviece bude múzeum venované ukrajinskému Hladomoru. Desivá komunistická genocída, ktorá si za pol roku vyžiadala približne štyri milióny obetí už nielen nie je tabuizovaná ako za čias ZSSR, ale bude mať konečne dôstojný pamätník. Záver našej púte po Kyjeve patril slávnemu Majdanu. Musím povedať, že dodnes to tu dýcha revolúciou. Budovy a chodníky sú dávno opravené, ale v ľuďoch to stále žije. Podobne ako u nášho taxikára, ktorý rozprával ako zadarmo nosil ľudí na barikády a jeho príbuzná – lekárka ošetrovala zranených. Ostatne, ich pamiatku pripomínajú fotky stovky zastrelených demonštrantov na Majdane. Nebeská sotňa tu nielen má svoje miesto, no je stále pripomínaná stovkami červených kvetov a sviec symbolizujúcich preliatu krv. Pre Slovákov možno trochu zvláštne, no pre Ukrajincov otázka života a dôstojnosti. Ako spomínam na začiatku. Kyjev určite nie je typickou Ukrajinou. Ponúka toho však neskutočne veľa. Prirátajte k tomu naozaj chutnú ukrajinskú kuchyňu, chrenovú vodku, milých ľudí ochotných pomôcť, takmer nulovú jazykovú bariéru a Ukrajinu si hneď zamilujete.Zostáva nám veriť, že sa čoskoro reálne stretneme na výlete TK Argonaut.